Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ trường Đại học Đại Nam

0
573

Trường Đại học Đại Nam là một trong những trường trong nước được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo Thạc sĩ. Hiện nay, trường đang đào tạo Thạc sĩ 3 chuyên ngành: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản lý kinh tế.

Điểm chung của chương trình đào tạo Thạc sĩ trường ĐH Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam đào tạo Thạc sĩ chất lượng cao. Chương trình đào tạo hướng đến mục tiêu “học là phải làm được việc”. Các Case Study thực tiễn từ các doanh nghiệp/ cơ quan được đưa vào giảng dạy.

Chương trình đào tạo gồm 2 cấu phần:

  1. Đào tạo Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản lý kinh tế lấy bằng của Trường Đại học Đại Nam.
  2. Chương trình Seminar networking bao gồm 02 hội thảo tổ chức tại Asean và Thảo Viên Resort hoặc Gala Dinner trong quá trình triển khai chương trình.

dao-tao-thac-si-truong-dh-dai-nam-1

Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ của trường

1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo

Tên học phần

Tổng số tín chỉ toàn khóa

Bắt buộc

Tự chọn

Kiến thức chung – Triết học

– Phương pháp NCKH

– Tiếng Anh

0 60
Kiến thức cơ sở ngành – Ktế vi mô

– Tài chính tiền tệ

– Kinh tế vĩ mô

– Kinh tế lượng

– Kinh tế phát triển

– Quản trị học

– Kế toán tài chính

– Pháp luật tài chính ngân hàng

– Hệ thống thông tin quản

– Văn hóa DN và đạo đức KD

Kiến thức chuyên ngành – Tài chính DN

– Tài chính quốc tế

– Thị trường chứng khoán

– Ngân hàng thương mại

– Tài chính công

– Phân tích tài chính

– Thẩm định dự án đầu tư

– Định giá tài sản

– Ngân hàng trung ương

– Marketing ngân hàng

– Quản trị ngân hàng thương mại

– Tổ chức hoạt động của ngân hàng CPTM Việt Nam

– Tài chính công ty đa quốc gia

Luận văn tốt nghiệp

Chiếm 20% chương trình đào tạo

dao-tao-thac-si-truong-dh-dai-nam-3

2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kế toán

Chương trình đào tạo

Tên học phần

Tổng số tín chỉ toàn khóa

Bắt buộc

Tự chọn

Kiến thức chung – Triết học

– Phương pháp NCKH

– Tiếng Anh

0 60
Kiến thức cơ sở – K-tế vi mô

– Nguyên lý kế toán

– Kinh tế vĩ mô

– Tài chính tiền tệ

– Pháp luật kinh tế – tài chính

– Kinh tế lượng

– Marketing

– Quản trị học

– Lý thuyết kiểm toán

Kiến thức chuyên ngành – Kế toán TC

– Kế toán quản trị

– Kiểm toán tài chính

– Phân tích tài chính

– Kế toán công

– Kế toán thuế

– Kiểm toán hoạt động

– Định giá doanh nghiệp

– Hệ thống thông tin kế toán

– Tài chính doanh nghiệp

– Tài chính công

– PT và thẩm định dự án đầu tư

– Kiểm soát quản lý

– Kế toán quốc tế

Luận văn tốt nghiệp

Chiếm 20% chương trình đào tạo

dao-tao-thac-si-truong-dh-dai-nam-2

3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Chương trình đào tạo

Tên học phần

Tổng số tín chỉ toàn khóa

Bắt buộc

Tự chọn

Kiến thức chung – Triết học

– Phương pháp NCKH

– Tiếng Anh

0 60
Kiến thức cơ sở – Kinh tế vĩ mô

– Kinh tế học quản lý

– Kinh tế lượng

– Kinh tế phát triển

– Pháp luật kinh tế

– Kinh tế công cộng

– Phát triển bền vững

– Kinh tế quốc tế

– Tài chính công

– Hệ thống thông tin quản lý

– Lịch sử các học thuyết kinh tế

Kiến thức chuyên ngành – Quản lý NN về kinh tế

– Quản lý tổ chức

– Phân tích chính sách kinh tế

– Quản lý sự thay đổi

– Kỹ năng quản lý

– Quản lý công

– Phân tích chính sách công

– Kinh tế và quản lý công nghiệp

– Kinh tế và quản lý thương mại

– Kinh tế và quản lý nông nghiệp

– Kinh tế và QL an sinh xã hội

– Quản lý dự án đầu tư

– Kinh tế môi trường

Luận văn tốt nghiệp

Chiếm 20% chương trình đào tạo

VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH THẠC SĨ
Hotline: 0934 552 189 – 0918 924 388

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here