Khung chương trình đào tạo Cao học Quản lý đất đai Đại học Thành Đông

0
499

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý đất đai trường Đại học Thành Đông được thiết kế nhằm hệ thống hoá và cập nhật những kiến thức khoa học cơ sở, khoa học chuyên ngành. Vậy cụ thể, học Thạc sĩ Quản lý đất đai là học những gì, các học phần nào sẽ được đào tạo và khung chương trình có bao nhiêu tín chỉ? Học viên sẽ có được thông tin đầy đủ trong bài viết dưới đây.

cao-hoc-quan-ly-dat-dai-1
Trường Đại học Thành Đông.

Mục tiêu đào tạo Thạc sĩ Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý đất đai trường Đại học Thành Đông sẽ nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn trong quản lý sử dụng nguồn tài nguyên đất đai đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đồng thời mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên:

  • Khả năng lập và tổ chức thực hiện các dự án triển khai ứng dụng.
  • Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
  • Năng lực hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ.
  • Kỹ năng thực hành trong công tác quản lý đất đai.
cao-hoc-quan-ly-dat-dai-3
Trường Đại học Thành Đông đào tạo Cao học Quản lý đất đai.

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý đất đai

Dưới đây là khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý đất đai được trường Đại học Thành Đông thông báo:

cao-hoc-quan-ly-dat-dai-2
Đại học Thành Đông thông báo khung chương trình đào tạo Cao học Quản lý đất đai 2019.
TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
I TT. Phần kiến thức chung (học phần bắt buộc) 12
1 MLTH101 Triết học 3
2 NNTA102 Tiếng Anh 3
3 QĐPK103 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
4 TĐVT104 Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 3
II Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành
  Các học phần bắt buộc 24
5 QĐĐG501 Đánh giá đất nâng cao 3
6 QĐHP502 Hệ thống quản lý đất đai phát triển 2
7 QĐTS503 Quản lý thị trường bất động sản 3
8 QĐCD504 Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu 2
9 QĐPL505 Hệ thống pháp luật về quản lý đất đai 3
10 QĐTC506 Tài chính đất đai 2
11 QĐQH507 Quy hoạch sử dụng đất đai 2
12 QĐKG508 Quy hoạch phát triển không gian 2
13 QĐBM508 Bảo vệ môi trường trong sử dụng đất 3
14 QĐĐL510 Hệ thống thông tin địa lý nâng cao 2
II CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN (7/14 HỌC PHẦN) 14/28
15 QĐPA512 Phân tích dự án phát triển

Quản lý quy hoạch nông thôn

2
16 QĐMV513 Môi trường và phát triển bền vững 2
17 QĐSD514 Sử dụng đất nông nghiệp 2
18 QĐPT515 Ứng dụng phong thủy trong quy hoạch sử dụng đất 2
19 QĐĐP517 Độ phì nhiêu đất 2
20 QĐMH518 Mô hình hóa trong quản lý đất đai 2
21 QĐBĐ519 Phương pháp trắc địa và bản đồ trong quản lý đất đai 2
22 QĐVT520 Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai 2
23 QĐQT521 Quản lý đất đai tổng hợp 2
24 QĐKH522 Khoa học quản lý đất đai 2
25 QĐPC523 Phân tích chính sách đất đai 2
26 QĐLV525 Quản lý tổng hợp lưu vực sông 2
27 QĐHC526 Hệ thống canh tác 2
28 QĐTN529 Quản lý nguồn nước 2
III TỐT NGHIỆP 10
29 QĐLV350 Luận văn tốt nghiệp 10

Thí sinh cần hỗ trợ về chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý đất đai, vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Hotline: 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here