Nếu em có điểm 18 và có 3 nguyện vọng vào 3 ngành …

0
505

Nếu em có điểm 18 và có 3 nguyện vọng vào 3 ngành khác nhau, với ngành 1 (NV1) em đủ chỉ tiêu ví dụ: em đứng thứ 60/80 bạn. Bạn khác điểm cao hơn em nhưng trượt ngành 1 (NV1) của trường, xét điểm của ngành thứ 2 (NV2) đúng là ngành em chọn NV1 thì lúc đó điểm của bạn ấy sẽ xếp trên em hay sau em vì ngành bạn ấy lựa chọn là ưu tiên thứ 2?

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here