Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế của năm 2018

0
514

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

——————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – ­­Hạnh phúc————————–
                           Số :  28 /TB-ĐHTV

 Ngày 22  tháng  01 năm 2018

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

               Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ.

               Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngược học đạt được sa khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đòa tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

               Căn cứ Quyết định số 5560/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường Đại học Trưng Vương đào tạo ngành Quản lý kinh tế trình độ Thạc sĩ.

               Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Trưng Vương.

               Trường Đại học Trưng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo Trình độ Thạc sĩ năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục tiêu đào tạo thạc sĩ

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành, tăng cường kiến thức liên ngành, có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh cực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Mục tiêu đào tạo thạc sĩ

 1. Mục tiêu đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo thạc sĩ là một cách, giúp cho các học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành, liên ngành. Từ đó, giúp cho học viên có thêm kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành,vận dụng thành thạo vào thực tiễn nghề nghiệp. Có khả năng giải quyết công việc tốt, tăng cường khả năng xử lý, tư duy trong các vấn đề ngành và chuyên ngành

Muc tiêu đào tạo có kỹ năng thạc sĩ quản lý kinh tế

 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản lý kinh tế

III. Ngôn ngữ và thời gian đào tạo

 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 2. Thời gian đào tạo: 02 năm
 3. Hình thức tuyển sinh
 4. Hình thức: Thi tuyển
 5. Các môn thi tuyển sinh

Kinh tế học

Khoa học quản lý và Quản lý nhà nước

Tiếng Anh ( Trình độ B1 tương đương bậc 3/6 khung Châu Âu)

 1. Điều kiện dự thi, dự tuyển

Người tốt nghiệp Đị học đúng với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

Người có bằng tốt nghiệp Đại học gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác và phải hoàn thành tất cả các học phần bổ sung kiến thức trước khi thi theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Có đủ sức khỏe để học tập.

Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

 1. Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ đăng ký theo mẫu của trường Đại học Trưng Vương phát hành

 1. Đơn đăng ký học Cao học ngành Quản lý kinh tế theo mẫu của Trường
 2. Bản sao công chứng bằng và bảng điểm Đại học: 02 bộ
 3. Sơ yếu lí lịch có dán ảnh và có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương.
 4. Giấy khám sức khỏe (có xác nhận của cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên có thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm thi.
 5. 04 ảnh 4×6 và 03 phong bì có dán tem ghi địa chỉ nhận thư, số điện thoại.

VII. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh thạc sĩ 

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/01/2018
 2. Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 15/02/2018
 3. Thời gian hướng dẫn ôn thi và các khoản phí, lệ phí

–          Thời gian dự kiến hướng dẫn ôn thi từ: 16/03/2018

–          Lệ phí mua hồ sơ, đăng ký dự thi: 200.000 vnđ/hồ sơ

–          Lệ phí dự thi: 500.000 vnđ/môn thi

–          Lệ phí hướng dẫn ôn thi: 1.200.000 vnđ/môn thi

–          Học bổ sung kiến thức: 700.000 vnđ/môn học

Lưu ý: Thí sinh nộp Lệ phí đăng ký dự thi và Lệ phí thi ngay khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

VIII. Dự kiến thời gian thi tuyển: 15-30/04/2018 (Lịch cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau)

Hotline: 0942.974.500

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here